Welkom!
  • Heb je vragen rond het verwerken van gebeurtenissen die je leven gekleurd hebben. (verlies, trauma, ziekte,verslaving)
  • Heb je het gevoel vast te lopen in je leven, voel je je verdrietig of angstig
  • Heb je vragen rond relaties (gebrek aan vertrouwen en netwerk, relatieproblemen, scheiding)
  • Wil je onderzoeken hoe je verder moet professioneel (stress, burn-out, overspannenheid)
  • Ervaar je moeilijkheden in sociale contacten (assertiviteit, conflicten, communicatie)
  • Heb je lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak

Samen met jou ga ik op zoek naar het verwoorden en doorleven van je persoonlijke ervaringen. Dit samen met mij doen kan er voor zorgen dat je tot hernieuwd inzicht en beleven komt van deze ervaringen.

Ik nodig je uit om gaande weg in contact te komen met je noden en verlangens, om je mogelijkheden en beperkingen te verkennen en je verantwoordelijk te voelen om je leven in handen te nemen. Van daaruit kan je keuzes maken die beter bij je passen.

Doordat je je meer bewust wordt van jezelf in je totale situatie kan je komen tot aanvaarding van jezelf en je omgeving, heb je de kracht om pijnlijke ervaringen te verwerken en kan je je leven de richting geven die jou voldoening schenkt.

Ikzelf heb vooral een ondersteunende en aanmoedigende rol in je zoek- en aanvaardingsproces. Ik neem hier samen met jou de tijd en ruimte voor.