Wat is gestalttherapie ?

Volgens de gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt de gestalttherapie de psychotherapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving, die gezin,werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieŽn die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Wanneer je kiest voor een Gestaltbenadering, zal je merken dat de therapeut niet alleen bij je problemen zelf stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben in je leven en hoe je er mee omgaat.

De aandacht is vooral gericht op wat je zintuiglijk waarneemt en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaker passender antwoord op levensvragen dan je gedachten. Door je te concentreren op het lichamelijke en zintuiglijke, leer je om opnieuw contact te maken met je eigen beleving en op een creatieve manier om te gaan met je problemen.

Gestalttherapie is daarom een boeiend proces dat soms pijnlijk en confronterend is maar ook humoristisch en bevrijdend.

(bron: website NVAGT)